Kalifat

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kalifat

Šta znači kalifat

Kalif se nalazi na čelu kalifata.

Etimologija kaže da termin kalifat potiče od arapske reči hhalifah u značenju zvanje, a može da se tumači i kao vlast.

Kalif je titula islamskih vlastodržaca koji, pošto se smatraju zakonitim Muhamedovim naslednicima, stoje na čelu islama. U početku razvoja kalifata, kalife su bili birani i stanovali su u Medini, kasnije u Damasku, Bagdadu, Kairu, a naposletku u Carigradu. U Carigradu su svi turski sultani bili istovremeno i kalife. Međutim i ovome je došao kraj, u martu 1924. godine, kada je kalifat ukinula narodna skupština u Angori.

U politici islamskih država, kalifat (hilafet) je oblik vlasti koji predstavlja političko jedinstvo i vodstvo islamskog sveta. Šefa države, halifu, kod sunita bira narod ili njegovi predstavnici, dok kod šiita njega predstavlja imam koji je izabran od strane poslanika, odnosno njegove porodice (s obzirom da je to nasledna vlast).

Takozvani hilafet je jedini oblik vlasti koji ima punu podršku islamske nauke i predstavlja centralni politički koncept sunitskog islama, dobijen konsenzusom muslimanske većine prvih generacija. Neretko se halifa, odnosno šef države nazivao “vladar pravovernih” ili neformalno, u nardou, kao vladar svih muslimana (bez obzira gde žive). Zato je svaka pokrajina islamske države imala svog namesnika (sultana).

Vrhovni vladar se bira isključivo između najpobožnijih i najobrazovanijih, ovakav oblik vladavine nije nasledan i izabranik se smatra zakonitim naslednikom Muhamedovim.

Share.

Leave A Reply