Guverner

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači guverner?

Izvršni državni funkcioner naziva se guverner.

Pojam guverner veoma je prisutan u medijima, naročito kada je reč o politici. Sigurno je većina upoznata sa značenjem ove reči, ali ako ima neko kome nije baš najjasnije šta je guverner, kao i koji su to tačno njegovi poslovi nalazi se na pravo mestu.

guverner

Sa etimološke strane termin guverner potiče iz francuskog jezika, preciznije od reči gouverneur, što u najširem smislu znači izvršni državni funcioner. Reč je o funkcioneru koji predstavlja najviši organ vlasti na nekoj teritoriji ili u nekoj instituciji.

Guverneri bivaju imenovani od strane vlasti, a u izuzetnim slučajevima moguće je dozvoliti građanima da izaberu guvernere.

U užem smislu guverner je izvršni državni funkcioner koji upravlja poslovanjem Centralne banke.

U Francuskoj i Velikoj Britaniji guverner predstavlja visokog činovnika, u Sjedinjenjim Američkim Državama označava šefa administracije u saveznim državama, u Belgiji i Španiji to je najviša službena osoba u deparmentu.

Bitno je istaći da guverner se koristi i da označi glavnog komandanta vojnog okruga, zapovednika pokrajine, upravnika neke oblasti i tome slično.

Share.