Gradacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Gradacija, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Gradacija je stilska figura koja nastaje kada se slike postupno ređaju po jačini doživljaja od najslabije do najjače ili obrnutno.

Sa značenjem pojma gradacija sreli smo se još na časovima srpskog jezika u osnovnoj školi. Verujem da se mnogi i dan danas sećaju šta ovaj pojam znači, ali za one koji su makar i delimično zaboravili gradivo, sledi kratko objašnjenje.

Etimologija nas upućuje da je sam termin gradacija potekao iz latinskog jezika, od reči gradation, što znači postepenost, stupljenost, pojačavanje. Gradacija je stilska figura koja nastaje kada se slike postupno ređaju po jačini doživljaja od najslabije do najjače ili obrnutno.

Reč je o pesničkom izražavanju u kojem on ređa sve jači ustisak, sve jača osećanja. Dakle, on prvo saopštava slabije osećanje (ili utisak), a potom jače i najjače. Zahvaljujući gradaciji izazivaju se veoma jaki utisci koji ukazuju na glavnu misao ili glavno osećanja i veoma snažno deluju na čitaoce.

Bitno je istaći da gradacija može da sadrži i obrnuti red utisaka, prvo najjači, a potom se on smanjuje, dok ne dođemo do najslabijeg.

Klasičan primer gradacije jeste sledeća poslovica: “ Misli mnogo, govori malo, piši još manje.”

Share.