Apsorpcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je apsorpcija?

Apsorpcija označava upijanje, usisavanje, odnosno primanje u sebe.

Na našim prostorima pojam apsorpcija ima široku primenu i pored toga što ga često možemo čuti u medijima i svakodnevnoj komunikaciji, ovaj pojam prisutan je i u različitim naučnim disciplinama.

apsorpcija

Sam termin potiče od latinske reči absorption, koja ima značenje upijanja. Apsorpcija predstavlja upijanje ili usisavanje nečega.

U farmakologiji apsorpcija se definiše kao kretanje leka u krvotok, te obuhvata nekoliko faza. Izuzetno je važna za razvoj medicinske hemije, ali i lekova jer lek se mora apsorbovati kako bi mogao da ispolji željeno medicinsko dejstvo.

U logici apsorpcija predstavlja jednu vrstu forme iskazane logike.

U hemiji apsorpcija predstavlja fizički i hemijski proces pri kojem atomi, molekuli ili joni ulaze u određenu materiju, odnosno upijaju se.

Termin apsorpcija ima i svoje figurativno značenje. U ovom smislu apsorpcija se odnosi na potpunu zauzetost neke osobe. To može značiti da je osoba preokupirana poslom, dešavanjima u gradu, porodicom, zdravljem, mislima i tome slično.

Share.