Adjektiv

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je adjektiv?

Adjektiv je latinska reč za pridev.

Da li ste bili u prilici da čujete pojam adjektiv? A da li znate koje je njegovo značenje?

Najjednostavnije rečeno adjektiv je latinska reč za pridev. Dakle, reč je o promenljivim imenskim vrstama reči, koje su nesamostalne, stoje uz imenicu i bliže je određuju.

Adjektiv ima svoje četiri gramatičke kategorije i to: rod, broj, padež, komparaciju i pridevski vid. Ako pojam adjektiv posmatramo sa druge strane, odnosno posmatrajući službu reči u rečenici onda on označava atribut.

Na našim prostorima uglavnom se koristi termin pridevi, dok se latinski naziv adjektiv dosta ređe koristi, i to pretežno u lingvistici.

Share.