Agreman

0

Agreman

Šta znači reč agreman

Posebna vrsta diplomatskog pristanka naziva se agreman.

Diplomatski gestovi i izrazi, pa i ceremonije mnogima su strani, nekada nikad dovoljno dokučivi bez posebnog prevođenja, čak i stručnog tumačenja tog diplomatskog, tačno propisanog govora.

Izraz agreman potiče od francuske reči agrément koja znači pristanak. Upotrebljava se i u srpskom jeziku kao pristanak šefa države ili ministra spoljnih poslova druge države da prihvati akreditovanog predstavnika.

Odnosno agreman znači pristanak jedne države da primi izvesno lice za diplomatskog predstavnika druge države.

Bez obzira što izbor šefa misije vrši država akreditacije, pre toga neophodna je saglasnost države prijema ili agreman.

Takođe, iako država prijema nije vezana vremenskim rokom u kojem treba da se izjasni o zahtevu za izdavanje agremana, ipak je praksa da to izjašnjenje bude najdalje u roku od dva do tri meseca. Tako da u ovom slučaju važi da je ćutanje znak odbijanja, odnosno ukoliko se agreman (pristanak) u navedenom roku ne odobri smatra se da je prećutno odbijen. Po nekom pravilu, država prijema nije u obavezi da obrazlaže razloge za odbijanje agremana.

Ali u suprotnom ukoliko džava prijema daje agreman ona to obavlja u vidu posebne diplomatske note, zatim šef države prijema potpisuje taj ukaz o imenovanju šefa predstavništva. Tako po prijemu agremana, šef misije postaje „persona grata“, dok u slučaju negativnog odgovora znači da se osoba smatra „personom non grata“.


Share.

Leave A Reply