Amortizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je amortizacija? Koje značenje pojam amortizacija ima u tehnici i fizici a koje u ekonomskom rečniku?

Amortizacija je proces obnove, povratka, održavanja. U privredi, to je i trošenje vrednosti osnovnih sredstava rada izraženo kroz vrednost u novcu.

U računovodstvu, pojam amortizacija označava trošak habanja, trošenja i iscrpljivanja kapaciteta tokom procesa proizvodnje ili realizacije nekog posla. Na primer, nameštaj u hotelu se haba tokom godina izdavanja soba, mašine se polako kvare sa decenijama rada i zahtevaju zamenu delova ili ponovnu kupovinu postrojenja.

Amortizacija se obično svodi na godišnjem nivou i izražava se u procentima.

Postoji i amortizacija duga. To je postupak otplate duga uz kamate. Otplata se definiše unapred utvrdjenim i prihvaćenim planom tokom potpisivanja ugovora o dugovanju.

Amortizacija u mehanici obično se odnosi na amortizovanje delova nekog mehaničkog sistema, kao što su vozila.

Share.