Berilijum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je berilijum? Kakve osobine ima berilijum kao hemijski element?

Berilijum je hemijski element, metal IIA grupe Mendeljejevog periodnog sistema.

Nema veliku rasprostranjenost u gornjim slojevima naše planete, tek oko 0,0002 odsto. Njegov jedini stabilni izotop je 9Be.

Berilijum je dvovalentan metal, što znači da ima dva valentna elektrona. U prirodi se nalazio jedino u jedinjenjima sa drugim elementima, odnosno u u mineralima.

Drago kamenje koje sadrži berilijum su smaragd, akvamarin i krisoberil.

U izvornom stanju, berilijum ima sivu boju i lagan je metal pa se zato primenjuje u procesima otvrdnjavanja legura.

Berilijum ima malu gustoću i tek je oko dva puta teži od vode. Poseduje visoku tačku topljenja i mali koeficijent toplotnog širenja.

Značenje berilijuma u industriji

Berilijum je kao lak metal često upotrebljivan u izradi aviona i letelica, raketnih motora. Pošto ima visoku prozirnost za rentgenske zrake, često se primenjuje za filtere i u eksperimentima sa elementatnim česticama.

Tržišna primena berilijuma je ipak izazov jer je on toksičan ako se udiše. Tada nagriza tkiva, uzrokuje alergiju i izaziva opasnu bolest – beriliozu. Nije utvrđeno koliko utiče na stanje građe živih organizama kao mineral.

Share.