Botovi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su botovi? Znate li koje je pravo značenje navedenog pojma?

Botovi su softverski roboti, odnosno inteligentni softverski agenti. U prenesenom značenju ovaj pojam označava osobe koje otvaraju naloge, tj. lažne profile na društvenim mrežama i na taj način brane svoje stavove i interese, a napadaju one sa kojima se ne slažu.

Sve češće u medijima, ali i svakodnevnoj komunikaciji plasira se pojam botovi, zbog čega je neophodno objasniti koje je to pravo značenje ove reči.

Sam termin bot je preuzet iz engleskog jezika i koristi se da označi softverskog robota, tj. inteligentnog softverskog agenta koji može imati elemente veštačke inteligencije.

Na prostorima naše zemlje ovaj pojam dobio je svoje metaforčno značenje, pa se tako izraz botovi koristi da označi osobe koje otvaraju naloge, tj. lažne profile na društvenim mrežema i na taj način brane svoje stavove i interese, a napadaju one sa kojima se ne slažu. Botova ima na svim društvenim mrežama: twiter, facebook, instagram, reddit i td.

Često ih koriste mediji i političke stranke da označe pripadnike internet timova političkih protivnika, čiji osnovni cilj leži u tome da kucaju komentare podrške svojim partrijama, istovremeno pisajući negativne komentare suparničkim partijama.

U tom smislu pojam botovi ima negativnu konotaciju i koristi se za osobe koje za malu nadoknadu pokušavaju da “ocrne” protivnika na sve moguće načine. Pored pisanja komentara, botovi daju i veštački uticaj na odnos ocena koje se nalaze ispod komentara, tako što jedna ista osoba više puta oceni neki komentar uz pomoć softvera za skrivanje korisnikove IP adrese.

Komentari botova se mogu prepoznati jer obiluju gramatičkim i pravopisnim greškama. Iako političke strane odbijaju da priznaju postojanje istih, u moderno doba botovi predstavljaju deo regularne marketinške kampanje.

U kompijuterskim igricama prvi put izraz botovi počeo je da se koristi u igrici Counter Strike i to da označi softverske robote koji su korišćeni kada nije bilo dovoljno saigrača. Ali kako botove niko ne kontroliše, to se oni ne ponašaju shodno očekivanju tima, pa su često udarali u zidove i na druge načine ometali igrače.

Sada se termin botovi koristi da označi one igrače koji prave mnoštvo greški i na taj način doprinose da protivnički tim pobedi.

Share.