Mukoza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to mukoza?

Mukoza je latinski nazi za sluzokožu.

Pojam mukoza je veoma redak na našem govornom području, zbog čega mnogi nisu informisani o njegovom značenju.

mukoza

Sa etimološke strane termin mukoza potiče od latinske reči mucosa, što znači sluzokoža ili sluznica. Kod nas u svakodnevnoj komunikaciji uglavnom se koristi izraz sluzokoža, dok u anatomiji uglavnom se koristi reč mukoza.

Mukoza se definiše kao tkivo koje oblaže unutrašnjost pojedinih organa i telesnih šupljina (usta, ždrelo, želudac, bešika, dušnik i drugo). Kao morfofunkcionalno jedinstvo epitela I rastresitog vezivnog tkiva uključena je u proces apsorpcije i proces sekrecije.

Izgradjena je od epitelnog lista i krzna, ali često u okviru mukoze mogu se nalaziti mišićni i elastični list. Po gruboj podeli deli se na žlezdanu i dermopapilarnu sluznicu. Žlezdana sluznica sadrži jednoslojni, prizmatični epitel, dok se kod dermopapilarne nalazi pločastoslojevit epitel.

Share.