Galanterija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to galanterija?

Takozvana “kratka roba” naziva se galanterija.

Nekada se reč galanterija odnosila na fine čipke, dugmeta, kopče i slične proizvode koji se koriste pri krojačkim uslugama.

Trgovci bi za galanteriju rekli “kratka roba” misleći na bižuteriju, lepeze, tašne, rukavice, maramice i td.

Danas je pojam galanterija iskorišćen i za tzv. metalnu galanteriju, papirnu galanteriju, ali i za logički nepojmljivu betonsku galanteriju.

Galanterija

Iz kog jezika potiče reč galanterija? U francuskom jeziku reč galanterie ima dva značenja. Naime, može se odnositi na neku galantnu osobu, koja ima manire i učtivo, lepo se ponaša. A može značiti i sitnu ukrasnu robu za svakodnevnu upotrebu kakva je na primer kožna galanterija.

Ipak u Francuskoj prevagu je odnelo prvo značenje pa se uglavnom pod galanterie uglavnom misli na predusetljivost, uslužnost i uglađenost. Tako je i u nemačkom govornom području gde se zadržalo to primarno značenje pod kojim se misli na ljubaznost, iako i kod njih postoji i modna Galanterie.

Interesantno je da se pojam galanterija koristi i u muzici gde označava kraće ukrasne delove (poput intermeca) unutar barokne kompozicije.

Kod nas pojam galanterija najčešće ima pomenuto krojačko značenje. Tačnije u kontekstu kožne galanterije, proizvodnje i popravke predmeta od kože, pri čemu je kod krojača ovog tipa sve uglavnom ručna izrada.

Pod galanterijom se kod nas ne retko misli i na čitavu radnju punu drangulija i raznih sitnica pa se i ona naziva dućan-galanterija.

Share.