Geodezija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to geodezija?

Naučna disciplina koja se bavi merenjem i prikazivanjem Zemlje, njenog gravitacionog polja i geodinamičkih pojava naziva se geodezija.

Sigurno ste do sada čuli za pojam geodezija, a da li znate koje je njegovo značenje?

geodezija

Kao praktična naučna disciplina geodezija se razvila zbog potreba merenja zemljišta. Iako je isprva korišćen naziv praktična geometrija, kasnije pojavljuje se termin geodezija koji je nastao od grčkih reči geo u značenju zemlja, i deo, što znači deliti.

Bukvalan prevod ovih reči bio bi deoba zemlje, međutim po definiciji geodezija je nauka koja se bavi merenjem i prikazivanjem Zemlje, njenog gravitacionog polja i geodinnamičkih pojava.

Neke od geodinamičkih pojava koje proučava geodezija jesu pomeranje polova, plima i oseka, pomeranje zemljine kore i slično. Osobe koje se bave geodezijom nazivaju se geodete.

Geodezija kao jedna od najstarijih nauka ranije je bila nešto drugačija nego danas. Danas, ova stara nauka bavi se merenjem zemljine površine, ali i unosom izmerenih podataka u katastar, nakon čega se vrši izrada planova i karata koji se uglavnom izrađuju na osnovu svih prikupljenih podataka na terenu.

Sve neophodne podatke geodezija prikuplja različitim geodetskim instrumentima. Kako su karte veoma značajne za najpre strateške planove i vojne potrebe, one utiču na privredni i društveni razvitak društva.

Bez geodezije nemoguće bi bilo živeti u savrenemom dobu, jer one su te koje omogućuju određivanje geografskog položaja, različitih lokacije, te su zaslužne za kretanje prevoznih sredstava.

Share.