Gospodarstvo

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je gospodarstvo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Gospodarstvo je Hrvatska reč za privredu, odnosno osnovnu društvenu delatnost jednog društva.

Sam pojam gospodarstvo je nešto ređi na prostorima naše zemlje, te se zbog toga nemojte čuditi ako niste upoznati sa njegovim značenjem. Reč je o terminu koji se pretežno koristi u Hrvatskoj zemlji, dok se u Srbiji uglavnom koristi termin privreda.

Dakle, gospodarstvo je reč koja označava privredu, tj. osnovnu društvenu delatnost jednog društva. Posmatrano u užem smislu, gospodarstvo označava proizvodnju i raspodelu proizvoda, dok se u širem smislu odnosi na sve vrste delatnosti i usluga koje omogućavaju zadovoljenje čovekovih potreba.

Gospodarstvo se deli na tri osnovne delatnosti: primarne, sekundarne i tercijalne. U primarne delatnosti spadaju: poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo i šumarstvo. Reč je o delatnostima koji se odnose na proizvodnju hrane i sirovina za sekundarne delatnosti.

Sa druge strane, u sekundarne delatnosti spada industrja, građevinarstvo, rudarstvo, energetika, brodogradnja i proizvodno obrtništvo.

Tercijalne delatnosti čine trgovina, promet, ugostiteljstvo, bankarstvo i turizam. Upravo u ovom sektoru radi najviše stanovištva, po nekim procenama i više od polovine evropskog stanovništva.

Treba istaći da se u ove delatnosti ne ubrajaju neproizvodne delatnosti poput školstva, zdravstva, policije i tome sličnog.

Proučavanjem gospodarstva bavi se ekonomija.

Share.