Kulminacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kulminacija

Značenje reči kulminacija

Vrhunac neke drame naziva se kulminacija.

Sigurno ste čuli komentar posle neke napete utakmice ili teniskog meča “kulminacija drame je završena tako što je Novak posle pet sati slomio protivnika”.

Izraz kulminacija potiče od latinske reči culminatio, a koja u korenu nosi reč culmen, culminis što u bukvalnom prevodu znači vrhunac, vrh ili najviša tačka, vrhunac napetosti.

U astronomiji se pojam kulminacija definiše kao prolazak zvezde kroz meridijan nekog mesta. Tako u ovoj nauci postoji takozvana gornja kulminacija, odnosno prolazak nekog nebeskog tela kroz podnevak (meridijan) nekog mesta iznad horizonta (vidika). Dok je donja kulminacija isti proces ali koji se odigrava ispod vidika.

Figurativno rečeno kulminacija može biti vrhunac ili najviša tačka u razvitku nečega. Kako se u narodu kaže “kap koja je prelila čašu”. Prema tome se i kaže kulminaciona tačka kao najviši stupanj, krajnji stepen razvitka nečega. Kulminirati znači biti na vrhuncu nečega.

Književnost i pozorište takođe koriste pojam kulminacije. Ovde se više odnosi na etapu u nekom dramskom komadu, pa se kaže da je u nekom trenutku došlo do kuminacije odnosno vrhunca date drame.

Još jedno od definicija kulminacije glasilo bi da je to najnapetiji deo drame, trenutak kada su moguća dva ili tri rešenja. Neka presudna scena.

Share.

Leave A Reply