Kombajn

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to kombajn?

Poljoprivredna mašina koja se koristi za žetvu različitih žitarica naziva se kombajn.

Reč kombajn je nastala od engleske reči combine i po definiciji predstavlja mašinu koja se koristi u poljoprivredi za žetvu različitih žitarica, gračka, uljane repe, soje, kukuruza i slično. Po pravilu kombajn je sastavljen od više različitih mašina tako da može da obavlja više funkcija (na primer može da seje, žanje i balira i slično).

Kombajn

Da bi smo bolje objasnili ovaj pojam uzećemo za primer žetvu žita. Ona se sastoji iz tri dela, i to košenje, vršenje žita i razdvajanja zrna od slame. Do kraja 19-og veka ljudi su ove poslove obavljali ručno. Međutim sa pojavom parnih mašina i razvojem tehnologije počela je i mehanizacija u poljoprivredi. Prve mašine koje su korišćenje za to bile su vučene konjima i drugim prikladnim životinja, a parna mašina koja je korišćenja bila je zahtevna za upotrebu, gabaritna i zahtevala je da se posebno dovuče. Sa daljim razvojem mehanizacije traktori su bili ti koji su vukli ove mašine i preuzeli ulogu vršilica. Tokom dvadesetog veka konačno pojavio se i prvi kombajn koji je bio neka kombinacija kombajn-traktora i čija je primena dosta olakšala vršu žita. Kasnije pojavio se i kombajn kakav je danas u upotrebi koji ima sopstveni pogon.

Danas tehnologija je toliko napredovala da moderni kombajni koji se koriste multifunckionalni su i mogu obavljati sve funckije koje su neophodne za žetvu (košenje, vršenje i prečišćavanje žita). Sa pojavom kombajna ne samo da se olakšala brzina žetve već se ona uvešestručila. Takođe primena kombajna učestvovala je i u povećanju kvaliteta žetve kojim je minimiziran gubitan i lomljenje žita, te se danas dobija visoka čistoća žita.

Pogon za vožnju kombajna je hidraulični, a pogon koji se koristi za kosilice i uređaj za prečišćavanje je mehanički napravljen. Prvi kombajn pojavio se u Sjedinjenim Američkim Državama 1834-te godine i to od strane proizvođača Hiram Moore. Prvobitne verzije kombajna bile su potpuno različite od onog dana, a potpuna verzija kombajna sa brojnim inovacijama koje su uvođenje za manje od sto godina dovela je do pojave kombajna sličnih ovim koji se danas koriste koji su za kratak vremenski period mogli da ovršu i do 50 hektara žita.

Kombajn je takođe i naziv grada u američkoj saveznoj državi Teksas.

Share.