Raspuštenica

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači raspuštenica?

Raspuštenica je pežorativan izraz za razvedenu ženu.

U svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima često se može čuti za pojam raspuštenica. A da li znate šta raspuštnica znači?

raspustenica

Reč raspuštenica potiče iz patrijahalnih odnosa između muškaraca i žena koji su važili posebno kod Jevreja. Tada su muškarci u slučaju da im se ne dopada žena mogli da je vrate nazad kod njenih i tada je ona nazivana raspuštenicom.

Pojam raspuštenica dakle, ima značenje razvedene žene. U užem smislu raspuštenica je žena koja više ne živi sa svojim mužem, ali još uvek nisu formalno razvedeni.

U širem smislu ovaj pojam odnosi se na sve žene koje više ne žive sa muževima bilo da su zakonski razvedene ili ne.

Ovde je bitno istaći da je reč o takozvanom pežorativnom tj. pogrdnom nazivu za razvedenu ženu. Smatra se uvredljivim zbog čega se sve ređe koristi.

Share.