Retroaktivnost

0

Retroaktivnost

Ako ste se interesovali za starosnu penziju, mogli ste možda da pročitate da „građani koji bi želeli retroaktivno da dokupe staž, da bi otišli u starosnu penziju, to ne mogu da učine“.

U pravu retroaktivnost označava primenu pravne norme na događaje koji su se desili pre njenog stupanja na snagu.

Izraz retroaktivno novolatinskog je porekla od reči retroactivitas a znači neko povratno dejstvo ili povratnu silu.

Kada se kaže na retroaktivan način znači da je to delujuće ali unazad i sa povratnim efektom.

Kada se vratimo na pravno tumačenje ovog pojma, retroaktivna primena neke norme predstavlja izuzetak od principa da pravne norme ne mogu imati povratnu snagu. Sam taj postupak davanja povratne snage normama i aktima nije opravdano jer se time stvara neizvesnost kod građana.

Prema pravilu i definiciji pravne norme se donose da bi važile za budućnost, tako da najraniji trenutak primene pravne norme jeste trenutak njenog donošenja.

Samo u određenim situacijama i izuzetnim slučajevima pravne norme se mogu retroaktivno primenjivati i to ako za to postoje opravdani razlozi. Na primer, u krivičnom pravu, pravne norme mogu imati retroaktivno dejstvo ako ukidaju kažnjivost određenih radnji ili je ublažavaju.

Ovaj princip neretroaktivnosti prava usvojen je danas u većini država u svetu.


Share.

Leave A Reply