Rangiranje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je rangiranje? Da li ste upoznati sa značenjem ovog pojma? A da li znate šta znači rang-lista?

Rangiranje je utvrđivanje redosleda stvari ili događaja koji ispoljavaju srodna obeležja po odabranom kriterijumu.

Sa značenjem pojma rangiranje upoznajemo se još u osnovnoj školi. Naime, tokom završetka iste većina učenika želi da osvoji što više može bodova kako bi se što bolje plasirali na rang – listi i time sebi obezbedili upis u željenu srednju školu.

Etimologija nas uči da iako termin rangiranje originalno potiče iz francuskog jezika, u naš jezik dospeo je iz nemačkog. Pojam rangiranje potiče od francuske reči rang koja se koristi da označi stepen u nekom društvenom ili duhovnom redu, odnosno red, vrstu, položaj.

Prema tome, rangiranje je utvrđivanje redosleda stvari ili događaja koji ispoljavaju srodna obeležja po odabranom kriterijumu. Primera radi, na kraju svake godine na određenu listu se upisuju uspesi svih učenika. Zatim se oni sortiraju počev od najboljeg do učenika sa najlošijim uspehom. Ceo ovaj proces naziva se rangiranje, a sačinjenja lista se drugačije naziva i rang – lista.

Naravno rangiranje se može vršiti u svim segmentima gde se određena obeležja mogu grupisati prema njihovoj važnosti i težini. Pa tako, preduzeća se najčešće rangiraju prema ostvarenoj zaradi – profitu.

Share.