Tast

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači tast?

Tast je naziv za oca Vaše supruge.

U nekim krajevima naše zemlje kaže se punac, dok se u drugim koristi pojam tast, a da li znate koje je značenje ovih reči?

Termin tast se koristi za tazbinske, odnosno bračne odnose. Bitno je istaći da ovu reč nećete čuti od pripadnika ženskog pola, već isključivo od oženjenih muškaraca. Naime, izraz tast se koristi za ženinog oca. Dake, ako ste oženjeni Vama će ženin otac biti tast.

Interesantno je da na našim prostorima dolazi do mešanja ove reči sa pojmom punac, te je bitno istaći da ove reči imaju potpuno isto značenje.

Share.