Hijeroglifi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su to hijeroglifi?

Hijeroglifi predstavljaju ideografsko pismo čiji su zapisi pronađeni uklesani u kamen.

Svima je dobro poznato da Egipatski hijeroglilfi predstavljaju jedno od najznačajnijih pisama koje je korišćeno još u starom Egiptu. Međutim, koliko nas zna koje je značenje reči hijeroglifi?

hijeroglifi

Pojam hijeroglifi potiče iz grčkog jezika, od reči ἱερογλυφικά, što znači urezana slova. Hijerogifi su najpre pisani na spomenicima, hramovima i grobovima zbog čega su i dobili taj naziv.

Sa vremenom ovaj pojam počeo je da se korsiti isključivo za hijeroglifska slova koja su nastala pre oko 3000 godina pre nove ere.

Danas, hijeroglifi predstavljaju ideografsko pismo čiji su zapisi pronađeni uklesani u kamen. Hijeroglifi su jedno od najstarijih pisama na svetu koje su koristili Egipćani i Maje.

Što se tiče forme pisma, u pitanju je bilo slikovno pismo, gde je svaka reč imala svoju „sliku“. Već sada jasno je, koliko zapravo reči (slika) postoji u ovom pismu, što znači da je on izuzetno teško za dešifrovanje.

Hijeroglifi su klesani u kamenju i zapisivani na papirusu. Kako su bili izuzetno složeni, u Egiptu razvilo se i hijeratsko pismo (demotsko) koje je korišćeno za svakodnevnu upotrebu kako bi olakšalo sporazumevanje.

Žan Fransoa Šampolion uspeo je da dešifruje hijeroglife 1822-ge godine i to zahvaljujući tome što ih je upoređivao sa demotskim i grčkim pismom.

Share.