Hipotermija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači hipotermija u smislu zdravstvenog stanja? Kako se javlja hipotermija kao potencijalno opasno stanje?

Hipotermija je nagli pad telesne temperature.

Pojam hipotermija se odnosi na stanje kada telo gubi više toplote nego što je dobija ili stvara. Hipotermija nastaje usled uticaja hladnoće ali i zbog nekih urgentnih stanja.

Blaga hipotermija podrazumeva stanje telesne temperature do 35 stepeni, umerena hipotermija obuhvata temperaturu od 28 do 32 stepena a duboka hipotermija je onda kada je temperatura tela ispod 27 stepeni.

Kada hipotermija nastane kao posledica niskih temperatura, nastaju oštećenja kao što su lokalne promrzline na prstima ruku i nogu.

Rizik od dobijanja hipotermije mogu povećati neadekvatna odeća, brzina vetra, bolest, loša fizička kondicija, godine života, povrede… Zbog slabije cirkulacije, hipotermiju češće dobijaju stariji ljudi. S druge strane i mlađi ljudi su izloženiji hipotermiji zbog manje masnog tkiva koje je izolator.

Stanja koja su predispozicija za dobijanje hipotermije su: šok, povrede glave, opekotine, infekcije, povrede kičme, urgentna stanja u dijabetesu. Takođe, neki lekovi i alkohol mogu imati uticaj na nastanak hipotermije.

Share.