Hipoksija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je hipoksija?

Hipoksija je medicinski termin za stanje smanjene količine kiseonika u ćelijama i tkivima, što ima za posledicu poremećaj u funkcionisanju ćelija, sistema i organa.

Većina je verovatno čula za medicinski pojam – hipoksija, a za sve one koji nisu bili upoznati sa njegovim značenjem, sledi objašnjenje.

hipoksija

Sam tremin hipoksija etimološki posmatrano potiče od grčkih reči hipo, što znači ispod i reči oksigen, koja označava kiseonik. Bukvalan prevod ove reči bio bi manje nego normalna količina kiseonika.

Po definiciji, hipoksija predstavlja medicinsko stanje smanjenje količine kiseonika u ćelijama i tkivima, što za posledicu ima poremećaj u fukcionisanju ćelija, sistema i organa.

Dakle, hipoksija prestavlja sniženje parcijalnog pritiska kiseonika, koja za posledicu ima brojne poremećaje u funkcionisanju ćelija organa. Hipoksija je jedan od najčešćih uzroka oštećenja ćelija i predstavlja najćešći poremećaj zdravlja kod ljudi.

Laički rečeno da bi telo svakog od nas funkcionisalo potrebna mu je određena količina kiseonika koja se nalazi u krvi i teče kroz naš organizam, odnosno njegove ćelije i tkiva. Kada ta količina padne ispod određene granice, javlja se hipoksija.

Iako hipoksija pogađa sva tkiva, nervno tkivo je ono koje je najpodložnije ovom medicinskom stanju jer ono troši najviše kiseonika.

Lekar može dijagnostikovati hipoksiju merenjem količine kiseonika u krvi, a često dijagnoza uključuje I testiranje uzorka krvi. Količina krvi se može odraditi i pomoću pulsnog oksimetra, ali bitno je istaći da ovo nije najprecizniji instrument.

Neki od razloga za pojavu hipoksije su: anemija, blokada disajnih puteva, plućni edem, šok, visoke nadmorske visine, konzumiranje određenih lekova, pneumotoraks, hronhična opstruktivna plućna bolest, emfizem i tome slično.

Share.