Konstantno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč konstantno?

Stalno ili postojano sinonimi su za pojam konstantno.

Svakom od nas se nekad desilo da kaže „konstantno ne mogu da se naspavam“ ili „konstantno zaboravljam ključeve“. Možda mnogi upotrebaljavaju ovaj pojam mehanički i ne obazirući se puno na pravo, doslovno značenje istog.

Naime, etimologija nas upućuje da izraz konstantno potiče od latinske reči constans, constantis u prevodu nepromenljiv, odnosno postojan.

konstantno

Na primer, u matematici konstanta je veličina u jednačini koja je nepromenljiva s obzirom na zadate operacije i u odnosu na varijable ili promenljive veličine.

Prema definiciji konstanta je veličina koja zadržava istu vrednost tokom nekog procesa, promena ili okolnosti.

Takođe, i ovde postoji podela na apsolutnu i relativnu konstantu. Apsolutna konstanta se ne menja pri bilo kakvoj promeni uslova. Ona ima stalno istu vrednost, kao što je na primer gravitacijska konstanta ili brzina svetlosti, plinska konstanta i td. Dok relativna konstanta ipak zavisi od promene drugih veličina koje na nju utiču, ali je nezavisna prema svim ostalim.

Gore pomenuto objašnjenje se koristi najviše u nauci. Ipak u svakodnevnom govoru koristi se pojam konstantan kao stalno ili kontinuirano, postojano ponašanje, proces ili pojava. Zato kažemo „na konstantan način“ ili da se nešto konstantno ponavlja.

Share.