Konfuzija

0

Konfuzija

Šta znači konfuzija

Pomešanost različitih i nejasnih stvari naziva se konfuzija.

Pometnja bilo u ponašanju ili u mislima, kao kada treba da odgovorimo na pitanje koje nam nije jasno ili kad treba da obavimo neki nov posao, javlja se u mnogim situacijama i to najčešće kad nismo pripremljeni pa se zato i ponašamo konfuzno.

Pojam konfuzija potiče od latinske reči confusus, confudere i znači pomešanost, zbrku, nered. Upotrebljava se kao sinonim za neko nejasno ponašanje, zbunjeno, odnosno konfuzno.

Na primer možemo imati nejasan, odnosno konfuzan stil izražavanja. Tako kada su nam neke stvari, pojmovi nejasni mi počinjemo da se izražavamo konfuzno, a kada su misli pometene, zbrkane, nedefinisane počinjemo i da se ponašamo konfuzno.

Može se reći da je i definisanje nejasnih pojmova prvi korak ka uklanjanu konfuzije.

U psihologiji postoji takozvana konfuzija identiteta. To je zbrka u doživljaju vlastitog identiteta koja se javlja prvenstveno kod mladih, pri ulasku u pubertet (tj. iz detinjstva u zrelo doba).

Kako za pojedinca tako se može reći i za društvo da je konfuzno, nesređeno i haotično. To je društvo u kome nema reda, gde mnogi odnosi i situacije nisi rešeni zakonom, u kojem državne institucije ne doprinose boljem funkcionisanju države već povećavaju konfuziju i metež, zbrku i nered.

U medicini konfuzija se definiše kao nesposobnost jasnog mišljenja, kao izraz poremećaja svesti ili gubljanje orentacije.


Share.

Leave A Reply