Distrakcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je distrakcija?

Distrakcija predstavlja rasejanost ili nepažnju.

Iako se uglavnom koristi u medicinskom žargonu, pojam distrakcija dobija sve širu primenu i u svakodnevnoj komunikaciji, zbog čega je bitno da znate njegovo značenje.

distrakcija

Ako posmatramo etimologiju videćemo da izraz distrakcija potiče iz latinskog jezika od reči distraction, što znači rasejanost. Dakle, distrakcija predstavlja čoveku nepažnju i ometenost da se usresredi na nešto u datom trenutku.

Distrakcija se upotrebljava i u značenju razonoda, zabava, zabavaljnje, razonođenje.

U medicini, sa ovim pojmom označava se razdvajanje išćašenih zglobova ili prelomljenih delova kostiju, koje se vrši uz pomoć zavoja. Distrakcija u ovom smislu za cilj ima uspostavljanje normalnog položaja slomljene kosti ili iščašenog zgloba.

Distrakcija ima svoju primenu i u pravnim naukama, gde se koristi da označi pravnu prodaju ili otuđivanje neke stvari.

Share.