Skarifikacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Skarifikacija

Šta je to skarifikacija?

Skarifikator je sprava sa kojom se najčešće obavlja skarifikacija.

Prema etimolozima, izraz skarifikacija potiče od latinske reči scarificatio što označava mali zasek.

U medicini se pojam skarifikacija koristi kao sinonim za mali zarez, odnosno ubod skarifikatorom radi puštanja malo krvi. A skarifikator je hirurški instrument za površinsko zasecanje kože. Takođe, u medicini se koristi i izraz skarificirati u prevodu malo bocnuti desni oko zuba lancetom (instrument sa dva reza i šiljastim vrhom) kako bi poteklo malo krvi.

Ipak se pojam skarifikacija najviše vezuje za neku vrstu tetoviranja, ali sa trajnim zarezima na koži.

Pojam skarifikacija se može odrediti i kao trajno obeležavanje i ukrašavanje delova tela postupkom urezivanja šara u kožu (bez boja). Ova tehnika ukrašavanja tela se prvo javlja u Africi i kod australijskih urođenika. Neobično za našu kulturu i običaje, ali se skarifikacija koristila i kod Srba isto radi ukrašavanja ali i radi obeležavanja socio-kulturnog statusa.

Još je i u starom Egiptu skarifikacija bila popularna kao vrsta tetovaže koja je zaista bolela. Pa u tom kontekstu ukrašavanje tela skarifikacijom nije značilo samo ulepšavanje već i određen (visok) stepen bola.

Na primer u Africi i Australiji kod određenih plemena skarifikacija označava i određenu starosnu dob, životnu fazu. Ali ožiljak što je veći to je i lepši kako za muškarce tako i za žene. Proces skarifikacije na pomenutim kontinentima je izgledao tako što se deo kože zadigne trnom i odseče se kako bi se stvorio ožiljak.

Share.