Sekrecija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to sekrecija?

Termin sekrecija označava izlučivanje i pre svega se odnosi na izlučivanje sekreta iz žlezda u organizmu čoveka.

Pojam sekrecija je izuzeto redak zbog čega je mali broj ljudi upoznat sa značenjem ove reči. Slabo se koristi u svakodnevnoj komunikaciji, a upotrebljava se uglavnom u farmaciji, medicini i srodnim naučnim disciplinama.

sekrecija

Ako posmatramo sa etimološke strane termin sekrecija potiče od latinske reči secretio, što znači izlučivanje, lučenje, odvajanje.

Uglavnom kada se spomene reč sekrecija misli se na lučenej sekreta iz žlezda u čovekovom organizmu. Jednostavnije rečeno sekrecija predstavlja izbacivanje tečnosti iz organizma. Obično se odvija preko izvodnog kanala u šupljinu nekog organa.

Sekrecija predstavlja univerzalno svojstvo neke stanice, po kojem ona luči određene supstance (najčešće sekret).

Share.