Kongruencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to kongruencija?

Kongurencija predstavlja saglasnost, a može se koristiti i u značenju podudarnosti i jednakost.

Pojam kongruencija se veoma retko koristi, te mali broj ljudi zna njegovo značenje. U slučaju da ste čuli za ovu reč, a ne znate šta znači nalazite se na pravom mestu.

kongruencija

Prateći etimologiju dolazimo do informacije da reč kongruencija potiče iz latinskog jezika, od reči congruentia i ima značenje saglasnosti, tj. slaganja. Pored ovog osnovnog značenja reč kongruencija se može upotrebljavati i u značenju podudarnost, sličnost ili jednakost.

U lingvistici kongruencija predstavlja slaganje promenljivih reči, poput prideva i glagola sa imenicom ili njenom zamenicom uz koju stoje. Ove reči se sa imenicom slažu u svim zajedničkim elementima (padežu, rodu, broju, licu…).

Kada se posmatra cela rečenica može se uočiti da u istoj postoje reči koje kontroišu slaganje, kao i reči koje se slažu. Postoje dve osnovne kongruencije u lingvistici: gramatička i sematička.

Gramatička kongurencija podrazumeva slaganje imenice sa gramatičkim rodom. Za razliku od nje, sematička predstavlja slaganje imenice sa prirodnim rodom.

Share.