Persirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači persirati?

Način komunikacije sa ciljem zadržavanja odstojanja ili pak obraćanje iz poštovanja naziva se persiranje.

Verovatno većina ljudi zna koje je značenje glaglola persirati. Ipak u slučaju da Vam nije baš najjasnije na šta se ovaj glaglol odnosi, sledi objašnjenje istog.

persirati

Pojam perisranje označava obraćanje nekoj osobi ali sa ciljem zadržavanja određenog odstojanja ili pak obraćanje iz poštovanja. Dakle, kada se nekome obraćamo sa VI umesto sa TI – mi njemu persiramo.

U srpskom jeziku prilikom persiranja koristićemo ličnu zamenicu Vi koja se u pisanoj formi uvek piše velikim slovom.

Perisranje je način komunikacije koji je pre svega svojstven u poslovnoj sferi.

Prvi put ovaj pojam se spominje još u 4-om veku kada su ljudi persirali rimskim carevima kako bi istakli njihovu moć. Vremenom persiranje se proširilo i na ostale pripadnike takozvanog visokog staleža kako bi se pokazalo koliko su oni otmeni.

Danas, persiranje se ne dovodi u direktnu vezu sa klasnim razlikama, iako često ima veze sa položajem koji određena osoba poseduje. Pa tako često se persira starijim osobama, ili pak direktorima i ostalim licima na položaju.

Česti su slučajevi kada se nedostatak persiranja smatra izrazom nepoštovanja, s’toga je bitno napomenuti da je važno voditi računa kada i kome persiramo, odnosno ne,persiramo.

Share.