Pirova pobeda

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to pirova pobeda?

Izraz kojim se označava velika pobeda sa velikim gubitcima i velikom cenom naziva se Pirova pobeda.

Sigurno ste nekada čuli za izraz „Pirova pobeda“, a veliki broj Vas sigurno je upoznat i sa njegovim značenjem. Ipak u slučaju da niste sigurni kakva je ovo zapravo pobeda i kada možete upotrebiti ovaj izraz, sledi objašnjenje.

Pirova pobeda

Pojam „Pirova pobeda“ je izuzetno značajan za svetsku istoriju jer po mnogima ova pobeda zapravo i nije bila pobeda. Jer na kraju kada se saberu žrtve koje je pobednik pretrpeo dolazi se do saznanja da zapravo ova pobeda njemu donosi više štete nego koristi.

Naziv „Pirova pobeda“ dobila je po kralju Epira „Piru“ koji je u trećem veku pre novo gore krenuo u pohod na Italiju. On je uspeo da porazi Rimljane u velike dve bitke koje su vođene, ali je pretrpeo mnogo veće gubitne nego Rimljani. Njegovi gubitci bilo su toliko veliki, da je nakon ove pobede bio primoran da napusti Italiju.

Danas ovaj izraz koristićemo u situaciji rata ili nekog drugog oružanog skupova kada jedna strane ostvari pobedu, odnosno postigne neki od zacrtanih ciljeva, ali je da bi te ciljeve postigla pretrpela ogromne materijalnu ili moralnu štetu, te nije u stanju da ostvari strateške ciljeve zbog kojih je i započela sukob.

Izraz „Pirova pobeda“ može se koristiti i u nekim drugim sferama društvenog delovanja kao što je politika, sport, ekonomija i slično. I ovde ima isto značenje, odnosno koristi se da slikovito prikaže pobedu jedne strane za koju je ista morala da plati preveliku cenu.

Share.