Kontekst

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kontekst

Značenje reči kontekst

Smisao ili sadržaj nečega naziva se kontekst.

Etimologija kaže da termin kontekst potiče od latinske reči contextus koja označava neku vezu, smisao, spoj reči. Ovo je reč koja je iz lainskog jezika preuzeta u mnoge druge jezike u originalnom obliku. Najčešće se upotrebljava da označi vezu misli u govoru ili se odnosi na sadržaj jednog akta u celini.

Tako se može reći zavsno od konteksta određeni pojmovi i izrazi mogu imati i različito značenje. Na primer, reč uprava ima više značenja. Može značiti političko upravljanje i u tom kontekstu odnosi se na političke partije, lokalnu zajednicu i tome slično. Ali i pod upravljenjem se misli i vođenje nekog posla, neke ustanove, škole i u tom kontekstu se vezuje za reč menadžment i organizaciju.

Međutim, u organizacionim naukama postoji i stručni termin „kontekst organizacije“. To znači spoj i smisao organizacije koji predstavlja kontekst u kome organizacija posluje, procenu sposobnosti da odgovori na interne i eksterne zahteve i situacije koje mogu da utiču na strateške ciljeve i planiranje sistema menadžmenta (upravljanja) kvalitetom. Tako ako se još detaljnije uputimo u ovu materiju, shvatićemo da analizirajući kontekst u kome se neka organizacija nalazi povećava se mogućnost da se otkriju poslovni rizici koji bi spasli organizaciju od potencijalnog neuspeha, odnosno povećali uslovi za poslovni napredak u budućnosti.

Share.

Leave A Reply