Kontraindikacije

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su kontraindikacije?

Kontraindikacije predstavljaju neželjena dejstva, odnosno dejstva suprotna od očekivanih.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam kontraindikacije? A da li znate koje je njegovo značenje?

Sam termin kontraindikacija nije toliko prisutan u svakodnevnoj komunikaciji. Uglavnom se upotrebljava u medicinskom žargonu, a prisutan je i u drugim naučnim disciplinama poput farmacije, hemije i slično.

Posmatrano sa etimološke strane reč kontraindikacija je nastala od novolatinske reči contraindication, što znači suprotna pojava, suprotan znak. Najjednostavnije rečeno kontraindikacije predstavljaju neželjena dejstva, tj. dejstva suprotna od očekivanih.

U medicini kontraindikacija predstavlja način lečenja, lek ili operaciju koji bi bili necelishodni ili štetni u izvesnom slučaju bolesti. Dakle, reč je o sekundarnom dejstvu koje je najčešće terapeutske prirode.

Kontraindikacije se definišu i kao sklop okolnosti ili stanja zbog kojih su određeni terapijski postpuci poput operacije ili primene nekog leka zabranjeni, jer bi oni pogoršali ili ugrozili stanje u kojem se bolesnik nalazi.

Javljaju se usled opšteg stanja pacijenta (iscrpljenost ili preosetljivost), zbog faze osnovne bolesti, zbog pojave neke druge bolesti ili zbog posebnog fiziološkog stanja koje se javlja tokom života (poput trudnoće).

Share.