Koegzistirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači koegzistirati?

Postojati u isto vreme znači koegzistirati.

Pojam koegzistirati možda nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji, ali kako ga sve više možemo čuti u medijima, pitanje je danima kada će i ova reč ući u naš svakodnevni vokabular. Ako niste znali šta znači koegzistirati, došli ste na pravo mesto.

koegzistirati

Prateći etimologiju dolazimo do informacije da izraz koegzistirati potiče od latinske reči coexistrere koja ima značenje postojati zajedno, tačnije postojati istovremeno.

Odnosno ovaj izraz koristićemo za stvari koje postoje u isto vreme. Primer za upotrebu ove reči bio bi: „Tehnologija i priroda mogu koegzistirati u okruženju, ali samo kada su u pitanju posebni uslovi.“

Share.