Komutator

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Komutator

Ukoliko nikada niste čuli za reč komutator, onda sigurno jeste za kolektor koji ima isto značenje.

Koren reči komutator leži u latinskom korenu commutare, a prema definiciji označava spravu kojom se otvara ili zatvara galvanska struja i u zatvorenom luku po volji obrće. Obrtanje može biti periodično a vrši se u električnom motor ili električnom generatoru.

Komutator je u stvari strujni menjač koji na dinamo mašini naizmenčne struje upravlja jednim pravcem.

U svetu elektrotehnike komutator bi detaljnije pojasnili, kao električni prekidač, sprava kojom se vrši naizmenično prekid i uključenje struje u jednom električnom kolu, prema potrebi i automatski. Komutator odvodi struju u drugo kolo ili menja smer struje.

To znači da komutator upravo omogućava motorima da rade na jednosmernu struju umesto naizmenične struje.

Komutator ili kolektor se sastoji od jednog para bakarnih kontakata polucilindrčnog oblika i drugog para ugljenih četkica, oni zajedno kompletiraju električno kolo od namotaja rotora do spoljnog dela mašine. Svaki segment komutatora je izlolovan od onog drugog, a na većim motorima, komutatori se mogu glačanjem izravnati. Što su motori veći to sadrže više delova i segmentata.

Inače, komutator je jedan od najbitnijih delova, bez kojeg ni jedan električni motora ne može da radi.

Share.