Katakomba

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je katakomba? Koje je značenje reči katakomba?

Pojam katakomba odnosi se na podzemne grobnice, ali i svojevrsni hramovi gde su vernici prisustvovali verskim službama i gde su se molili.

U te podzemne grobnice sahranjivani su stari hrišćani. Rane katakombe su isklesane  u mekim stenama u okolini Rima. Tela pokojnika stavljana su u šupljine u zidovima.

katakomba

Kad je car Neron krenuo sa progonima hrišćana, oni su se sastajali u grobnicama,  jer su građani Rima na groblju ipak mogli imati određenu sigurnost i bezbednost.

Tokom trećeg veka, hrišćani počinju da zauzidavaju postojeće ulaze i prave nove koji su bili tajni i koji su bili dugi kilometrima.

Za vreme vladavine cara Konstantina, prestaje progon hrišćana, pa tako katakombe kreće da posećuje mnoštvo vernika.

Dalje, u petom veku, ulazi u katakombe se zatrpavaju da bi se zaštitili od najezde Gota. Pristupi katakombama su bili jako dobro zaštićeni. Jedna od njih pronađena je tek 1578. godine.

Hodnici u katakombama obično su dugi tri do četiri kilometra, a široki tek toliko da se dve osobe mogu mimoići. Hodnici pod zemljim, račvaju se u mnogo brojnim pravcima dok neke katakombe imaju dva ili više nivoa kao što je katakomba svetog Sebastijana koja ima 4 nivoa.

Share.