Wellness

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta znači wellness?

Wellness znači biti dobro, biti u formi.

Svakodnevno smo okruženi reči wellness koja ne samo da se koristi u svakodnevnom govoru, već je viđamo u brojnim reklamama, časopisima i slično. A koliko nas zna šta zapravo wellness znači?

Pojam wellness predstavlja kovanicu nastalu od dva pojma – “well-beingšto znači biti dobro i “fitness” koji ima značenje biti u formi.

wellness

Prvi put pojam wellness upotrebio je doktor Halbert Duna 1961-ve godine kako bi nazvao način funkcionisanja koji je orijentisan ka maksimalnom razvoju potencijala koji ima svaka osoba.

Ovaj izraz se najpre odnosi na stil života koji podrazumeva dostizanje savršene ravnoteže duha i tela koju svako od nas može uz malo truda, pravilnu ishanu i redovno vežbanje da ostvari. Na taj način ne samo da ćemo se osećati bolje u svojoj koži, već ćemo očuvati naše zdravlje i imati dovoljno energije čak i tokom onih najnapornijih dana.

Dakle, wellness predstavlja dinamičko stanje fizičkog, mentalnog i društvenog blagostanja koje će osoba ostvariti ako bude živela život iskoristivši sav njegov potencijal.

U marketingu izraz wellness se upotrebljava za hotele i druge smeštajne jedinice gde pored smeštaja mogu se ponudi i različite usluge poput saune, masaže, bazena, fitness teretane…

Share.