Vivisekcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vivisekcija

Značenje reči vivisekcija

Otvaranje tela živih životinja naziva se vivisekcija.

Izraz vivisekcija je latinska kovanica od dve reči vivus što znači živ i sectio što znači sečenje. Tako se i prevodi kao otvarnje ili rezanje tela živih životinja, najčešće u cilju naučnog, tj. medicinskog ispitivanja.

Vivisekcija se može obavljati bez obzira na nameru i s obzirom da se radi na živo stvara ogromnu, nezamislivu bol kod životinja. Zbog toga ovaj istraživački poduhvat je predmet mnogih etičkih rasprava, kako zbog same koncepcije vivisekcije tako i zbog njene realizacije. Prema tome u mnogim zemljama zakon ne dozvoljava sečenje na živo, odnosno propisuje se primena anestezije za bilo koju operaciju koja izaziva bol kada su u pitanju bilo koji kičmenjaci.

U Sjedinjenim Američkim Državama Zakon o dobrobiti životinja izričito zahteva da se pri svakom postupku koji izaziva bol koriste neki lekovi za smirenje ili anestezija, osim kada je neophodno radi naučnih istraživanja.

Vivisecirati znači otvarati žive životinje radi fizioloških ogleda. Dok je vivisektor naučnik koji se bavi vivisekcijom u cilju naučnih analiza ili eksperimenata.

Ovi eksperimenti se obavaljaju najčešće nad životinjama sa centralnim nervnim sistemom, kako bi se videla njihova unutrašnja struktura dok su sve ćelije žive.

I ovaj izraz se može koristiti ne samo u medicini već i u svakodnevnom govoru u metaforičkom smilsu kao sinonim za neku “detaljnu okrutnu istragu”.

Share.