Klijent

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to klijent?

Štićenik ili pacijent, ali i mušterija naziva se klijent.

U advokaturi klijent je lice koje se poverilo advokatu kako bi mu on štitio interese, pa se naziva i štićenik. Sa druge strane opet, što svi odlično znamo, kada odemo kod lekara tamo smo pacijenti ili klijenti (što se ređe koristi). I u trgovini onaj koji kupuje naziva se mušterija, kupac ili klijent.

Grupa klijenata naziva se klijentela, pa to mogu biti i pacijenti lekara, mušterije trgovaca, ali i klijenti nekog advokata.

Klijent

Od koje reči potiče izraz klijent? Termin je latinskog porekla nastao od reči cliens ili clientis u značenju „onaj koji se odziva“ svom zaštitniku. Dok na grčkom klyo znači čujem ili slušam.

Ipak pojam klijent se upotrebljava i u svetu informatike i računara. Tako je klijent oznaka za bilo koji računarski program koji služi za prikaz podataka i prihvatanje istih, te komunikaciju sa drugim računarom koji ima ulogu servera. Na primer klijent može da zahteva podatak kao što je neka aplikacija od servera datoteka. To je jednostavno rečeno dinamička razmena podataka preko neke vrste telekomunikacione mreže.

Detaljnije pojašnjeno rečnikom programera, klijent-server model koristi se na Internetu. Dalje koristeći takozvane internet protokole korisnici se preko Interneta povezuju sa drugim računarima. Na primer e-mail je klijent za razmenu i čitanje elktronske pošte, kao što je i program za chat klijent program. Po tom principu rade i Internet radio, Internet televizija i slični programi.

Share.