Konformnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači konformnost?

Konformnost u svom najopštijem značenju koristi se da označi usaglašenost ili prilagodljivost nekim nastalim okolnostima.

Sam pojam konformnost nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji, zbog čega je mali broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem. Kako mnogi mešaju ovaj pojam sa reči komforan, odman na početku je bitno istaći da one imaju različita značenja.

Etimološki posmatrano termin konformnost nastao je od latinske reči conformation, što znači prilagodljivost, odnosno povinovanje nekim nastalim okolnostima.

Ovaj pojam ima široku primenu u brojnim naučim disciplinama, a pre svega se koristi da označi neku usaglašenost.

U geografiji, konformnost se koristi da označi očuvanje verodostojnosti zemljine površine prilikom izrade geografske karte i globusa. Reč je o tome da rastojanje između tačaka na geografskoj karti mora odgovarati onima u prirodi.

U informatici, ovaj pojam se upotrebljava za usaglašenost podataka, odnosno njime se izražava primena standarda ili klasifikacionih pravila za snimanje i prikazivanje podataka.

Share.