Anomalija

0

Šta je to anomalija?

Odstupanje od nekog pravila ili zakonitosti naziva se anomalija.

Kada primetimo neku nepravilnost ili neobičnost ponašanja koja odudara od klasičnog i uobičajenog ponašanja ili izgleda jednom rečju kažemo za tako nešto da je anomalija.

Na primer u astronomiji se pojam anomalija koristi za nepravilnost u kretanju planete, odnosno ugla pomoću kojeg se određuje položaj planete ili komete prema Suncu. Naučnici se bave i magnetnom anomalijom koja predstavlja povećanje inteziteta Zemljinog magnetnog polja na nekom području.

anomalija

Poreklo ovog pojma potiče od latinske reči anomalia ili grčke anomalos u značenju neravan, nepravilan.

U suštini za svako odstupanje od nekog pravila, norme, običaja ili zakonitosti može se reći da je anomalija. Naravno, ovako uopšteno određen pojam daje slobodu zaključka da je prema tome čitav svet pun raznih anomalija.

Postoje razne definicije pojma anomalije, jedna od njih jeste da je anomalija svaki poremećaj u prostornom i vremenskom kontinuitetu, a mogu je izazvati nepravilnosti u gravitaciji, kao što su određena oštećenja ili promena zakona fizike. Zato se izdvajaju opasne i bezopasne anomalije, kao i prostorne i temperaturne. Ali ima i društvenih i prirodnih anomalija.

Dalje, kada vidimo neku izuzetnost, nepravilnost u fizičkom izgledu ili ponašanju, ali i svako odstupanje od reda i oblika, pravila, svaka greška naziva se anomalija.


Share.

Leave A Reply