Adut

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je adut? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Adut je pojam koji se u kartaškim igrama koristi da označi najjaču kartu, dok u prenesenom značenju ovaj pojam označava najjače sredstvo.

Da li Vas je neko nekada pitao šta je vaš najjači adut? A da li ste znali da mu odgovorite na to pitanje? Znate li šta uopšte znači pojam adut?

Etimologija nas upućuje da je sam termin adut potekao iz francuskog jezika, tj. od reči a tour, što znači u sve, na sve. Reč je o terminu koji je počeo da se koristi u kartaškim igrama kako bi označi najjaču boju, odnosno najjaču kartu koja tuče i nosi sve ostale.

Vremenom ovaj pojam je dobio i svoje metaforično značenje, pa se danas u svakonevnoj komunikaciji koristi da označi najjače sredstvo, najjači razlog, neoborivi dokaz.

Obično kada nekoga pitamo šta je njegov adut, tj. koji je njegov najjači adut mi time želimo da nam on kaže šta je to važno i odlučujuće što on ima, a drugi ne. Reč je o kecu u rukavu kojeg imamo, a kojeg ćemo iskoristi kada osetimo da je došlo pravo vreme za njegovo korišćenje.

Često zbog aduta osobe imaju potrebnu dozu sigurnosti da preduzimaju i najrizičnije akcije, jer oni predstavljaju vrstu tajnog oružja u borbi protiv nesigurnosti.

Kada kažemo da je neko ostao bez aduta, to figurativno znači da je on izgubio ili potrošio sve, odnosno da je iscrpeo sva sredstava koja je imao.

Share.