Amblem

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč amblem?

Simbolička oznaka naziva se amblem.

Pojam čije se značenje često poistovećuje sa pojmom grba, koristi se ne samo da označi neki simbol ili znak već i u književnosti kao svojevrsna stilska figura.

Izraz amblem potiče od grčke reči emblem koja se prenela i u francuski jezik i doslovno se prevodi kao znamenje, simbol ili znak. U naše govorno područje reč amblem se prenosi pored osnovnog i u značenju ukrasni umetak ili umetnut rad.

amblem

Amblem se najčešće i određuje kao obeležje nečega, oznaka, kao što i jeste grb ili zastava (simbolička oznaka neke države), pa čak i logo koji predstavlja neku firmu, organizaciju ili osobu.

Međutim, pojam amblem se upotrebljava i u književnosti i to kao simbolička jezička figura. Ovde predstavlja neku radnju ili pojam bez puno varijacija i slobodnih interpretacija, već sa tačno određenim značenjem.

Pojam amblem u književnost uvodi milanski pravnik Andreas Alciatus koji ga upotrebljava prvi put u svom tekstu na latinskom jeziku. Posle ovakve upotrebe širi se i postaje sve popularnija stilska figura u poetici 16. i 17. veka.

Na primer, interesantna je upotreba kukastog krsta koji (od Drugog svetskog rata) nedvosmisleno označava i vezuje se za nacionalistički pokret, ipak njegovo prvobitno, originalno značenje je simbol sreće i zdravlja. Tako ako se pojam kukastog krsta pojavi u nekom knjižavnom delu čitalac će ga automatski povezati sa nacizmom, te je tako taj pojam postao i amblem.

Share.