Anabolizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je anabolizam?

Anabolizam se definiše kao set metaboličkih puteva koji formiraju molekule od manjih jedinica.

Da li ste čuli za pojam anabolizam? A da li znate koje je njegovo značenje?

Anabolizam je naziv za biološke procese prometa materije u toku kojih organizam izrađuje hemijske sastojke ćelija pri rastu, razvoju i obnavljanju tkiva. Reč je o setu metaboličkih puteva koji formiraju molekule od manjih jedinica.

Posmatrano sa etimološke strane termin anabolizam potekao je iz grčkog jezika, preciznije od reči ana, što znači prema gore, uvis i reči ballein u značenju baciti. Anabolizam predstavlja jedan od metaboličkih procesa koji teži ka izgradnji organa i tkiva.

Antibiotički procesi se koriste kao izvor energije i dovode do rasta i diferencijacije ćelija, što dovodi do povećanja tela. Dakle, ovi procesi su zaslužni za mineralizaciju kostiju i povećanje mišićne mase.

U zavisnosti od proizvedenih biomolekula, anabolizam se deli na: duplikacija dezoksiribonukleinske kiseline (DNK), biosintezu Ribonukleinske kiseline (RNK), sintezu belančevina od aminokiselina, sintezu ugljikohidrata, fotosintezu i sintezu lipida iz katabolizma.

Share.