Korozija

0

Šta je to korozija?

Fizičko – hemijski proces oksidacije gvožđa naziva se korozija.

Verovatno ste bili u prilici da čujete da je određena stvar korozirala. Nekolicina je sigurno znala šta znači korozija, drugi su nagađali, a sigurno ima i onih koji ne znaju značenje ove reči. Ako vas zanima koje je pravo značenje korozije, sledi objašnjenje.

korozija

Pojam korozija potiče od latinske reči corrodere, što znači nagrizati. Najjednostavnije rečeno korozija jeste rđa, odnosno oksidacija govžđa. Po definiciji korozija predstavlja fizičko – hemijski proces gde nastaje do trošenja konstrukcijskih materijala delovanjem fluida.

Korozija razara metale, ali i anorganske nemetale (poput betona), a učestvuje i u degradaciji organskih materijala. Kada gvožđe korozira to se obično dešava usled uticaja kiseonika, vodene pare ili ugljen – dioksida.

Bitno je istaći da postoje određeni metali poput aluminijima i kalaja koji se prevlače određenim kompaktnim slojem zahvaljujući kome kod njih nije moguća pojava korozije.

Često ona se javlja u isto vreme sa smanjenjem upotrebne vrednosti neke metalne mašine. Ovde treba napomenuti da postoje dva oblika korozije. U jednoj prilikom korozije dolazi do gubljenja mase metala, tj. metal se troši trenjem o čvrste ili fluidne stvari.

Drugi oblik podrazumeva da se masa predmeta ne smanjuje, ali dolazi do promene njegovog oblika što utiče na pogoršavanje upotrebnih svojstava. Kako korozija u bilo kom od ova dva oblika donosi ogromnu štetu, brojni su način da se zaštite materijali od iste.

U geografiji i sličnim naukama trošenje stena naziva se korozija.


Share.

Leave A Reply