Alomorf

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to alomorf?

Izvedeni oblik neke morfeme naziva se alomorf.

Da bi smo objasnili značenje reči alomorf najpre moramo definisati pojam morfema za sve one koji su neupućeni. Morfema je najmanja jezička jedinica koja ima formu, a prema tome i funkciju, kao i svoje lektičko i gramatičko značenje. Morfema bi trebalo da je manja od reči, a veća od foneme.

Alormorfi

Po etimologiji pojam alomorf grčkog je porekla i bukvalno značenje bilo bi menjanje oblika. Alomorf predstavlja izvedeni oblik morfeme odnosno neku njenu varijantu koja je jednaka morfemi po svom sadržaju. Prostije rečeno alomorf predstavlja različite oblike iste morfeme koja je nastala dodavanjem prefiksa ili sufiksa.

Alomorfi nastaju jer je jedan fonem zamenjen drugim u morfemu (glasovne promene). Alomorfi jednog morfema mogu biti delimično, ali i potpuno različiti, odnosno superlativni kao na primer: čovek – ljudi, klela – kunem, ja – mi i slično.

Share.