Anuitet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to anuitet?

Godišnji prihod ili dohodak naziva se anuitet.

Živimo u vremenu kada je pozajmica ili podizanje kredita sasvim normalna pojava. Zato se može reći da se većina ljudi susreće sa anuitetom kao periodičnom otplatom duga ili otplaćivanje zajma.

U pojedinim rečnicima se unuitet određuje i kao otplata duga sa kamatom, a negde i kao godišnji prihod, dohodak ili kao godišnja renta.

Anuitet

Tako se anuitet kao periodična otplata duga može podeliti na godišnje, polugodišnje, tromesečne ili mesečne rate.

Od koje reči potiče izraz anuitet? Termin anuitet vodi poreklo od latinske reči annus što se doslovno prevodi kao godina i prvobitno označava uvek isti iznos kojim se otplaćuje dugoročni zajam.

Anuitet se vezuje za niz plaćanja kao što su ulog, rata, uplata i isplata i to u jednakim vremenskim intervalima. U anuitet spadaju otplate zajmova, premije osiguranja, plaćanje rente, interesi na obveznice i dividente i tome slično.

Sa ovakvom vrstom plaćanja pojedinci se susreću kada treba da plate (ili prime) određene novčane iznose u određenim vremenskim razmacima. To je slučaj kao što smo pomenuli sa otplaćivanjem zajmova, ali i kod kupljene robe na rate, zatim kod delimičnog vraćanja određenih investiranih sredstava u pravnim vremenskim razmacima, tj. pod ugovorom i td.

Jednostavan a najčešći primer anuiteta može se objasniti kroz ugovor o životnom osiguranju jer sadrži nizove jednakih novčanih isplata u jednakim vremenskim intervalima. Zato se to naziva periodična štednja jer predstavalja akumulaciju određenog novčanog iznosa kroz anuitet.

Share.