Kamerno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kamerno

Šta znači reč kamerno

Izvođenja muzike u manjem prostoru naziva se kamerno.

Kamerna muzika je namenjena za uži krug slušalaca, takozvana sobna muzika koja se izvodi sa manjim brojem instrumenata.

Samo poreklo reči objašnjava značenje pojma kamerno, s obzirom da potiče od italijanske reči camera što znači soba (musica da camera). Na nemačkom se takođe kaže Kammermusik.

Prema teoriji muzike, kamerna muzika spada u klasičnu muziku, umetničku izražajnu muziku koju izvodi, mali broj, do 20 izvođača, tako da je namenjena intimnijoj atmosferi.

Ova muzika se izučava na muzičkim školama i akademijama kao poseban predmet.

Metaforički rečeno, kamerna muzika se naziva još i “muzika prijatelja”. Evo i zašto. Preko 200 godina kamernu muziku su izvodili prvenstveno muzičari amateri u svojim domovima, ali što je i danas praksa, s obzirom da mnogi instrumentalisti i vokalni izvođači (kako amateri, tako i profesionalci) najviše vole da sviraju kamernu muziku za sopstveno zadovoljstvo ili za uži, blizak krug prijatelja.

Danas se kamerna muzika premešta sve više iz kuće u koncertne dvorane.

Poznati Johan Volfgang fon Gete kamernu muziku, konkretno, gudački kvartet opisao je kao „Razgovor četvoro razumnih ljudi.”

Kamerno muziciranje zahteva posebne veštine i znanja, različita od onih za solo izvođenje ili za sviranje simfonijskih dela.

Osnovne karakteristike kamerne muzike su: ravnopravnost svih izvođača i njihovih deonica, samostalnost, kamerni stil (intiman, topao i mek zvuk).

Share.

Leave A Reply