Kontemplirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kontemplirati?

Kontemplirati znači razmišljati o nečemu, ali na takav način da se potpuno zadubimo u pojavu koju posmatramo i o kojoj mislimo.

Pojam kontemplirati nije čest u svakodnevnoj komunikaciji zbog čega je mali broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem. U slučaju da ste čuli za ovu reč, a ne znate šta znači, sledi objašnjenje.

Kontemplirati

Etimološki posmatrno kontemplirati je glagol nastao od imenice kontemplacija, koja je u naš jezik potekla od latinske reči templum, što znači sagledati. Kontemplacija kao pojam predstavlja duhovno sagledavanje, razmišljanje, odnosno opažanje uzvišenje lepote u stvarima.

Dakle, glagol kontemplirati znači posmatrati ili razmišljati. Uglavnom se odnosi na duboko razmišljanje, kada se zagledamo u nešto i potpuno udubimo celim duhom.

Share.