Hematolog

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to hematolog?

Specijalista za lečenje bolesti krvi naziva se hematolog.

Sigurno ste bili u prilici da čujete za pojam hematolog, a da li znate koje je pravo značenje ove reči?

Po etimologiji reč hematolog potiče iz grčkog jezika. Koren reči jeste grčka reč haima u značenju krv. Hematolog je doktor specijalista za bolesti krvi.

hematolog

Jasno je da se hematolog bavi proučavanjem krvi, od njenog nastanka u organizmu, preko funkcionisanja i cirkulacije, pa sve do njenog utroška.  Svoj posao hematolog obavlja u labaratoriji, gde proučava ćelije krvi kako bi saznao što više o fukncijama krvi i krvotvornih organa.

Osnovni zadatak hematologa jeste da otkrije poremećaj broja i oblika krvih ćelija, zatim poremećaje zgrušavanja krvi, kao i bolesti slezine i limfnih čvorova.

Hematolozi se ne bave isključivo lečenjem bolesti krvi, već i lečenju bolesti koštane srži, limfnog tkiva i slično. Danas zahvaljujući napretku tehnologije veoma brzo primenom dijagnostičkih metoda može se otkriti uzrok problema nakon čega hematolog pripisuje određenu terapiju u cilju saniranja istih.

Share.