Metropola

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Metropola

Šta znači reč metropola?

Prestonica ili takozvani grad matica naziva se metropola.

Metorpolama su stari grci nazivali prvobitne gradove u takozvanim Grčkim kolonijama. Te drevne civilizacije osnivale su gradove i većina njih smatrana je važnim svetskim metropolama tog vremena.

Veliki je broj pomenutih drevnih metropola koje su preživele do modernog doba, te se i danas neke od njih grupišu u najveće svetske gradove.

Koga zanima etimologija, naziv metropola potiče od dve grčke reči mḗtēr u zna

enju majka i reči pólis što zna

i grad. Naime, polis je u Grčkoj predstavljao takozvani grad-državu i time se odvajao od naselja koje je taj grad zauzimao i van svojih granica. Metropola se tada bitno razlikovala od gradova u pokrajinama i kolonijama, te je bila simbol prestonice, odnosno glavnog grada.

Danas se pod metropolom više podrazumeva veća urbana sredina. To ne znači da je Beograd kao naša metropola jedini urban grad u Srbiji, ali svakako jeste jedina metropola.I ako bi se poredio sa ostalim svetskim velegradima i njegov društveno- kulturni sadržaj i gustina naseljenosti bi se mogla dovesti u pitanje.

Ipak, često se metropola odnosi na glavni grad neke zemlje. Predstavlja politički, ekonomski i kulturni centar jedne države ili regije, ali i tačka koja spaja međunarodne ili regionalne veze, zatim glavne trgovinske sporazume, postajući središte i polazište svih bitnih komunikacija.

Sa druge strane metropola ne mora nužno predstavljati visok životni standard, razvijenu ekonomiju i infrastrukturu, pa u tom smislu ne mora označavati uvek neki svetski „udoban“ grad.

Svetske metropole se nazivaju veliki gradovi, tj. metropole koje su u isto vreme i svetski gradovi.

Share.